V porovnání s osušovačem rukou Veltia mají ostatní, klasické metody sušení rukou ve veřejných prostorách s vysokou frekvencí uživatelů několik nevýhod.

Nevýhody běžných metod osoušení rukou:

1. Zásobník na papírové ručníky
- plýtvání přírodními zdroji (výroba elektrické energie, výroba papíru)
- omezená kapacita odpadkových košů
- problémy s odstraňováním odpadu, poplatky za odpad
- zvýšené náklady na údržbu a úklid
- potenciální nebezpečí požáru díky neukázněným návštěvníkům toalet
- PRAŠNOST


2. Zásobník na látkové ručníky - VELMI NEHYGIENICKÉ ŘEŠENÍ
- složitý systém používání
- po použití často nevhodně vyměněny náhradní ručníky
- komplikace s výměnou a údržbou, časová náročnost


3. Horkovzdušné osoušeče
- dlouhý čas potřebný k osušení rukou
- ruce nejsou osušeny úplně, voda se odpaří a nečistota ulpí na pokožce
- větší poruchovost (ventilátor je zatěžován horkým vzduchem)
- voda kapající na podlahu znečišťuje okolí
- vysoká spotřeba elektřiny (ohřev vzduchu + ventilátor)
- vzduch proudící z trysky víří prach a nečistoty v místnosti
- při nesprávném seřízení hrozí poškození zdravi popálením